Welke certificaten voor zonnepanelen bestaan er?

Met de investering in zonnepanelen hoopt u op een hoog rendement en natuurlijk energiekosten die dalen. Om die investering in te dekken, hebt u in bepaalde gevallen recht op groenestroomcertificaten. 

Wat is een groenestroomcertificaat?

Groenestroomcertificaten zijn virtuele certificaten die in het leven werden geroepen om de productie van groene stroom te stimuleren. Het is een regionale steun voor onder andere de installatie van zonnepanelen. Wanneer u recht hebt op deze certificaten, krijgen ze financiële waarden wanneer ze verkocht worden. De certificaten zijn gratis en kunnen achteraf verkocht worden via een energiemarktregulator. In Vlaanderen kan u daarvoor terecht bij de VREG. De verkoop van de certificaten verloopt via energieleveranciers.

Heb ik recht op deze certificaten?

Wanneer u in Vlaanderen woont en uw installatie van zonnepanelen voor 14 juni 2015 gekeurd werd, hebt u recht op groenestroomcertificaten. De installaties die na deze datum gekeurd zijn, komen niet langer in aanmerking. 

Voor zonnepanelen die geplaatst zijn in 2013 of later is de hoeveelheid kWh voor één certificaat afhankelijk van de 'bandingfactor'. Deze factor geeft weer welk aandeel van een certificaat u ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie. Zijn de zonnepanelen voor 2013 geïnstalleerd, dan hebt u recht op één certificaat per 1.000 kWh.

Wenst u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experten via e-mail of op het nummer 02 555 10 00.

Welke certificaten voor zonnepanelen bestaan er?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x