Premie condensatieketel

Een condensatieketel biedt u een bijzonder duurzame manier om uw woning te verwarmen omdat het een deel van de verloren warmte kan recupereren. Bij een verwarmingsketel verdwijnen de rookgassen gewoonweg via de schoorsteen. Bij een condensatieketel wordt in een gesloten systeem gebruikgemaakt van een concentrische schouw, waardoor de warmte van deze rookgassen gerecupereerd kan worden. Via de binnenste buis gaan de warme rookgassen naar buiten en via de buitenste buis wordt de lucht aangezogen. De condens die hierbij ontstaat wordt opgevangen en afgevoerd. De lucht die binnenkomt wordt deels al verwarmd door de warme rookgassen. Zo wordt energie gerecupereerd en energie uitgespaard.

De investering die u dus maakt als particulier of bedrijf, verdient u snel terug. Meer nog, er bestaan tal van premies voor de plaatsing van een condensatieketel waar u mogelijk voor in aanmerking komt. 

Vervangpremie

Vervangt u een gastoestel van voor 2000 door een nieuwe condensatieketel of een ander toestel? Dan kan u via gas.be een premie ontvangen van minstens € 500 en maximaal € 2.500. 

Renovatiepremie

Bij een renovatie van een woning van minstens 30 jaar oud, komt u in Vlaanderen in aanmerking voor de renovatiepremie. Via deze premie kan u 20 tot 30% van de goedgekeurde facturen terugbetaald krijgen, afhankelijk van o.a. inkomen en woning. Voor centrale verwarming, waaronder condensatieketels, kan u maximaal € 7.500 terugkrijgen. Let op, de werken moeten wel uitgevoerd worden door een erkend installateur.

Premie condensatieketel beschermde afnemers

Beschermde afnemers, personen met een leefloon, zorgbudget of handicap, kunnen via netbeheerder Fluvius € 1800 terugkrijgen, met een maximum van 40% van de factuur voor de plaatsing van een condensatieketel. Een van de voorwaarden is dat de woning voor 1 januari 2006 aangesloten is op het elektriciteitsnet en de nieuwe condensatieketel door een aannemer is geplaatst.  

Gemeentelijke subsidie

Ten slotte vaardigen een aantal gemeenten ook een gemeentelijke of provinciale premie uit voor de plaatsing van energiezuinige verwarmingsinstallaties zoals condensatieketels. 

Krijgt u graag meer informatie over de verschillende premies en hun voorwaarden? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experten via e-mail of op het nummer 02 555 10 00.

Premie condensatieketel

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x